,

Hebrew (Israel)English (United Kingdom)Русский (Russian Federation)
משובים משוב בעקבות הטיול המדהים באוקראינה:
משוב בעקבות הטיול המדהים באוקראינה:

משוב בעקבות הטיול המדהים באוקראינה:

הטיפול המהיר והמיידי, כל ההכנות והסידורים בטרם היציאה היו מושלמים. כל זה היה בטל-בשישים לעומת ההפתעות שחווינו מדי יום ובתוך כל יום מ- 15 ימי הטיול המקיף והממצה שבהנחיתו של אדי. עברו שלושה חודשים ועדיין לא סיימנו לעכל את התכנים שהפגשת אותנו איתם.

תודה ענקית מנחמה ואברהם מכפר תבור וגם בשם מתי ואתי מאור.

0544941089

 
phone:+380637700867 skype:kievpelefon mail:avidan71@gmail.com
 ___________________________________________________________________________